Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat:

Örülünk, hogy a játékosok között vagy! Kérlek tanulmányozd át alaposan a játékszabályzatot mielőtt el kezdesz velünk játszani!
Jó játékot és sok sikert kívánunk!

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a BranDave Kft. (a továbbiakban: Szervező) idalamode.hu nevű online portálok hivatalos facebook oldalán meghirdetett ingyenes nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A játék Szervezője a BranDave Kft. (székhely: 6347 Érsekcsanád, Széchenyi István utca 63)

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött az adott oldal regisztrációval rendelkező Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. ( Elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• Az Idala Mode tulajdonosai, vezető tisztségviselői,  munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói

• Egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A játék leírása

A játékba a Játékos Idala Mode online portálok facebook oldalának "lájkolójaként" kerülhet be, a nyereményjáték felhívás lájkolásával és megosztásával valamint kérdés megválaszolásával. A Facebook.com weboldal nyereményjátékhoz kapcsolódó szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

• Adott Játékkal kapcsolatban feltett valamennyi kérdésre történő válaszadással, vagy anyag beküldésével, valamint az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

• A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: 
A játékban csak akkor vehet részt valaki, ha a játékos a játék pályázati feltétet teljesítette.
A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

5. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.
A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.


6. Sorsolás

A nyeremények az egyes Játékok lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, akik lájkolják és megosztják a posztot, helyesen válaszolnak a Játék során megadott tudásalapú kérdésre.
A nyereményjáték sorsolását egy véletlenszerű algóritmuson alapuló számítógépes program teljesíti.

7. Nyertesek értesítése:

A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül üzenetben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről.
Esetleg, ha valaki mégsem kapna üzenetet és fel ismeri magát a nyertes közzétételi posztban az kérem jelentkezzen az info@idalamode.hu email címen. írja le az emailben a nevét,felhasználó nevét, címét és a játékot amelyben nyert. Ezek elhalasztásával csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményt.

8. Nyeremény kézbesítése

A nyereménytárgyakat az Idala Mode saját költségén küldi el a GLS futárszolgálattal. A küldés átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.
A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a csomagot.
A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.
Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolják.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
Belépőnyeremények: Kérjük, hogy a színház, mozi, hangversenyjegy vagy bármely, időponthoz kötött nyereményt kínáló Játékunknál különös figyelemmel játsszanak a Játékosok, mert számukra más időpontban nem tudnak a felajánló intézmények belépőjegyet biztosítani.
Belépőnyeremények nem minden esetben kerülnek postázásra, egyes Játékoknál a belépőjegyek az adott rendezvényen vehetők át a rendezvény kezdése előtt, vagy a nyeremény tárgyát képező szolgáltatás belépőjegy nélkül is igénybe vehető a felajánló intézmények rendelkezésére bocsátott nyertes(eke)t azonosító lista alapján, szükség szerint a személyazonosság igazolását, illetve ellenőrzését követően.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és az Idala Mode-t semmilyen felelősség nem terheli

9. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy,

• megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) az Idala Mode, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az Idala Mode  minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 4 hónapig;

• a nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében az Idala Mode átadja a GLS futárszolgálatnak.

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet az Idala Mode székhelyén, illetve a név, lakcím és telefonszám adatokat tartalmazó nyertesi listát a partner szintén a székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy az Idala Mode termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére. Azonban, ha adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával elektronikus levélben kérheti adatai törlését az Idala Mode-tól, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Az Idala Mode a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

10. Felelősségkizárás

A hiányosságokért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért az Idala Mode nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az Idala Mode-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

11. Egyéb

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@idalmode.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

Kelt: Érsekcsanád, 2020.02.16

 

Keresés